Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Logopedie voor beroepssprekers

Wat kan logopedie voor u betekenen?

Wilt u het effect van uw boodschap, de presentaties die u verzorgt en de gesprekken die u voert optimaliseren? Merkt u dat dit niet altijd lukt? Dan kan dit te maken hebben met de manier waarop u uw stem gebruikt en/of articuleert.

Correct stemgebruik en optimale communicatie zijn niet altijd vanzelfsprekend.  Ook realiseert men zich vaak niet dat de communicatie nog verbeterd kan worden. Dit terwijl optimale communicatie belangrijk is voor uw eigen effectiviteit en bijdraagt aan het succes van het bedrijf waar u voor werkt. 

Het is dan ook waardevol uw eigen stemgebruik en de wijze van communiceren door mij te laten beoordelen. 


Voor wie bedoeld?

Voor iedereen die beroepsmatig veel spreekt. Bijvoorbeeld vertegenwoordigers, account managers, public relation managers, telefonisten, receptionisten, leidinggevenden, adviseurs, leerkrachten, instructeurs, medewerkers callcentra. 


Welke symptomen duiden op stemproblemen?

Symptomen die aangeven  dat uw stemgebruik niet optimaal is:

  • Een droge keel.
  • Regelmatig kuchen of schrapen.
  • Een vermoeide stem of keelpijn aan het eind van de dag.
  • Adem tekort bij het spreken.
  • Heesheid.
  • Niet altijd goed worden verstaan


Wat duidt erop dat de communicatie kan worden verbeterd?

Aspecten die aangeven dat de communicatie niet optimaal is:

  • Een te hoog spreektempo
  • Binnensmonds spreken
  • Monotoon stemgebruik


Wat mag u verwachten?

Tijdens een screening inventariseer ik of er  problemen zijn met het stemgebruik, beoordeel ik de spraak en geef ik adviezen om overlast te voorkomen. Hiernaast kijk ik of er mogelijkheden zijn de communicatie verder te verbeteren. Mocht hiervoor aanleiding bestaan, dan kan ik u helpen de geconstateerde tekortkomingen aan te pakken. Bijvoorbeeld door stemtherapie. 


Waarom zou u voor mij kiezen?

Vanuit mijn logopedische achtergrond heb ik specifieke kennis van en praktische ervaring met het optimaliseren van de communicatie. Dit is een noodzakelijke basis om bijvoorbeeld presentatievaardigheden effectief te kunnen verbeteren. 

Ik ben gewend af te stemmen op de persoon. Dit is met name belangrijk omdat de wijze waarop iemand spreekt heel persoonlijk is. Hiernaast ben ik getraind in en heb ik ervaring in het coachen van professionals.


Begeleiding en advies door de Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Ik kan u helpen als u bij het uitoefenen van uw beroep een van bovengenoemde problemen ervaart. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik ben mobiel te bereiken op 06 2900 1384. 

Via het contactformulier kunt u mij vragen stellen over de mogelijkheden die ik u kan bieden of andere zaken die u wilt weten. Direct aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.


Navigatie

Terug naar specifieke diensten
Terug naar mijn praktijk