Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Waarom ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars

8 redenen waarom ik ervoor kies geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten

  1. Ik wil niet geconfronteerd worden met beperkingen in het aantal behandelingen dat u maximaal vergoed krijgt waardoor ik niet de mogelijkheid heb om u langer te behandelen als dit voor u noodzakelijk is. Dit stelt niet u voorop maar hun eigen winstmarge.
  2. Ik wil niet dat de zorgverzekeraar bepaalt hoe ik mijn vak uit moet oefenen en daarmee wat goed voor u is. Zij weten niet wat het vak logopedie inhoudt maar willen er wel over beslissen.
  3. Ik wil mijn aandacht en tijd aan u kunnen besteden in plaats van aan allerlei overbodige administratieve zaken die zo maar 30% van de behandeltijd in beslag nemen.
  4. Ik wil u niet belasten met verplichte 'klanttevredenheidsonderzoeken'.
  5. Ik wil geen contract met zorgverzekeraars die beweren dat alleen gecontracteerde logopedisten kwaliteit bieden. Als u wilt weten of ik kwaliteit lever leest u dan eens de ervaringen van mijn cliënten of mijn mijn beoordelingen op zorgkaart.
  6. Ik wil geen eventueel verplichte 'kwaliteits' toets die vooral checkt of ik voldoe aan omvangrijke deels overbodige administratieve eisen maar die niet bijdraagt aan een beter (behandel)resultaat. Of een 'vrijwillige' kwaliteitstoets die ik zelf moet betalen maar nooit terug kan verdienen.
  7. Ik wil geen contract met zorgverzekeraars die allerlei onwaarheden verkondigen en hun klanten onjuist voorlichten.
  8. Ik wil vrij zijn u voor te lichten over de soorten zorgverzekeringen en u te adviseren welke voor u het best en goedkoopst is (er zijn verzekeraars die dit op straffe van een zware geldboete verbieden).


Tarieven en eigen bijdrage logopedie

Tarieven

In 2021 is mijn tarief voor een individuele zitting reguliere logopedie (een 'behandeling') €7,50 per 5 minuten. Voor een behandeling van 25 minuten betaalt u dan €37,50. Voor een behandeling van 30 minuten €45,-. Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt dit bedrag geheel (restitutie verzekeringen) of voor het grootste deel (natura verzekeringen) vergoed.

Indien u zich niet tijdig afmeldt voor een afgesproken behandeling (minstens 24 uur van tevoren), ben ik genoodzaakt u een verzuimtarief in rekening te brengen gelijk aan het behandeltarief.

Voor aanvullende diensten gelden in 2021 de volgende tarieven

Dienst

Tarief

Toelichting

Anamnese en onderzoek na verwijzing

€60,-

40 minuten

Eenmalig onderzoek

€180,-

1 uur + 1 uur verslag

Overleg met derden

€7,50 (per 5 minuten)

Op basis van nacalculatie
(excl. eventuele reistijd) 

Verslaglegging aan derden

€135,-


opm.: Bovenstaande tarieven zijn van toepassing ongeacht of u verzekerd bent of niet omdat ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw verzekering en verzekeraar kan een eigen bijdrage van toepassing zijn.

De eigen bijdrage die eventueel voor u geldt verschilt per zorgverzekeraar en soort zorgverzekering. Nadat u zich heeft aangemeld laat ik u schriftelijk (per e-mail) weten wat voor u van toepassing is. In ieder geval voor aanvang van de behandeling weet u waar u aan toe bent.

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met mij op


Navigatie

Terug naar vergoedingen en kosten
Terug naar mijn praktijk