Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Waarom ik geen contracten heb afgesloten met zorgverzekeraars

8 redenen waarom ik ervoor kies geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten

  1. Ik wil niet geconfronteerd worden met beperkingen in het aantal behandelingen dat u maximaal vergoed krijgt waardoor ik niet de mogelijkheid heb om u langer te behandelen als dit voor u noodzakelijk is. Dit stelt niet u voorop maar hun eigen winstmarge.
  2. Ik wil niet dat de zorgverzekeraar bepaalt hoe ik mijn vak uit moet oefenen en daarmee wat goed voor u is. Zij weten niet wat het vak logopedie inhoudt maar willen er wel over beslissen.
  3. Ik wil mijn aandacht en tijd aan u kunnen besteden in plaats van aan allerlei overbodige administratieve zaken die zo maar 30% van de behandeltijd in beslag nemen.
  4. Ik wil u niet belasten met verplichte 'klanttevredenheidsonderzoeken'.
  5. Ik wil geen contract met zorgverzekeraars die beweren dat alleen gecontracteerde logopedisten kwaliteit bieden. Als u wilt weten of ik kwaliteit lever leest u dan eens de ervaringen van mijn cliënten of mijn beoordelingen op zorgkaart.
  6. Ik wil geen eventueel verplichte 'kwaliteits' toets die vooral checkt of ik voldoe aan omvangrijke deels overbodige administratieve eisen maar die niet bijdraagt aan een beter (behandel)resultaat. Of een 'vrijwillige' kwaliteitstoets die ik zelf moet betalen maar nooit terug kan verdienen.

    Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (registratienummer 6990018491). Deze registratie is een echte waarborg dat ik u kwaliteit lever.

  7. Ik wil geen contract met zorgverzekeraars die allerlei onwaarheden verkondigen en hun klanten onjuist voorlichten.

  8. Ik wil vrij zijn u voor te lichten over de soorten zorgverzekeringen en u te adviseren welke voor u het best en goedkoopst is (er zijn verzekeraars die dit op straffe van een zware geldboete verbieden).

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met mij op


Navigatie

Terug naar vergoedingen en kosten
Terug naar mijn praktijk