Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Bedrijfslogopedie

Wat kan logopedie voor uw onderneming betekenen?

Het is voor elke onderneming van groot belang optimaal met haar klanten te kunnen communiceren. Via uw medewerkers krijgt uw toekomstige klant een eerste indruk van uw onderneming. Telefonisch, in een persoonlijk gesprek of bij een presentatie. Juist die eerste indruk bepaalt in belangrijke mate of uw klant vertrouwen in u heeft en daarmee de kans op het realiseren van omzet. 

Ook bij bestaande klanten is de 'kwaliteit van de communicatie' belangrijk bij het beeld dat zij van uw onderneming hebben. 

Correct stemgebruik en optimale communicatie zijn niet altijd vanzelfsprekend. Vaak worden problemen pas (te) laat herkend en valt een medewerker uit of is deze nog maar beperkt inzetbaar. Dit betekent verlies van waardevolle ervaring en hoge kosten voor vervanging. Preventie, vroegtijdige signalering en interventie kunnen dit voorkomen. Ook is men zich vaak niet bewust dat de communicatie nog verbeterd kan worden. Daarom logopedie voor het bedrijfsleven.


Voor wie is bedrijfslogopedie bedoeld?

Bedrijfslogopedie richt zich op zowel commerciële als semi-commerciële en overheidsorganisatie's. Het is nuttig voor alle medewerkers die beroepsmatig veel spreken en de medewerkers die contact hebben met de klant. 


Welke symptomen van het stemgebruik maken logopedische interventie waardevol?

Voorbeelden van symptomen die aangeven dat er latente problemen zijn die tot (dure) uitval van uw medewerkers kunnen leiden:

  • Een droge keel.
  • Regelmatig kuchen of schrapen. 
  • Een vermoeide stem of keelpijn aan het eind van de dag. 
  • Adem te kort bij het spreken.
  • Heesheid.
  • Niet altijd goed worden verstaan.


Op welke gebieden zou de communicatie kunnen worden verbeterd?

 Kenmerken die aangeven dat uw medewerker niet optimaal communiceert zijn bijvoorbeeld:

  • Een te hoog spreektempo
  • Binnensmonds praten 
  • Monotoon stemgebruik


Wat mag u verwachten?

Tijdens de coaching 'Stemgebruik en communicatie' inventariseer ik in de eigen werkomgeving of er (latente) problemen zijn met het stemgebruik, beoordeel ik de spraak en bied ik ondersteuning om overlast te voorkomen. Hiernaast kijk ik of er mogelijkheden zijn de communicatie verder te verbeteren. Dit resulteert in optimaal communicerende medewerkers. 


Waarom voor mij kiezen?

Vanuit mijn logopedische achtergrond heb ik specifieke kennis van en praktische ervaring met het optimaliseren van de communicatie. Dit is een noodzakelijke basis om bijvoorbeeld presentievaardigheden effectief te kunnen verbeteren.  
Ik ben gewend af te stemmen op het individu. Dit is met name belangrijk omdat de wijze waarop iemand spreekt heel persoonlijk is. Hiernaast ben ik getraind in en heb ik ervaring met het coachen van professionals.


Begeleiding en advies door de Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Ik kan u helpen als u bij het uitoefenen van uw beroep een van bovengenoemde problemen ervaart. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik ben mobiel te bereiken op 06 2900 1384. 

Via het contactformulier kunt u mij vragen stellen over de mogelijkheden die ik u kan bieden of andere zaken die u wilt weten. Direct aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.


Navigatie

Terug naar specifieke diensten
Terug naar mijn praktijk

Verder naar coaching 'Stemgebruik en communicatie'