Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Specialisatie stemtherapie

Recent heb ik in het kader van mijn specialisatie op het gebied van stemtherapie de volgende cursussen gevolgd:

  • Stemtherapie bij beroepssprekers
    Speciaal voor mensen die stemproblemen hebben als gevolg van veelvuldig moeten spreken in hun beroep.
  • Stemtherapie bij kinderen
  • MFL (Manuele Fascilitatie van de Larynx)
    Gericht op het wegnemen van spanning in het strottenhoofd. Spanning in het keelgebied is een veelvoorkomende oorzaak van stemproblemen.


Navigatie

Terug naar actueel
Terug naar mijn praktijk