Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Heesheid behandelen

Wat is heesheid en wat zijn de gevolgen?

Heesheid is een stoornis waarbij de stemkwaliteit is verslechterd. Heesheid wordt gekenmerkt door het niet goed sluiten van de stemplooien (een betere benaming dan stembanden) in het strottenhoofd, of door het niet correct verlopen van het golf- en trillingspatroon van de stemplooien. Bij heesheid klinkt de stem niet meer helder: Er is een fijne of grove ruis te horen of een kraak. De stem kan zelfs helemaal of gedeeltelijk wegvallen. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf, maar ook het verkeerd gebruiken van het stemorgaan kan heesheid veroorzaken. Soms leiden psychische problemen tot heesheid. Vaker is een combinatie van deze factoren de oorzaak van heesheid. Een verkeerd gebruik van de stem kan leiden tot vormverandering van het stemplooiweefsel, waardoor stemplooiknobbeltjes (ook nog wel stemband knobbeltjes genoemd) ontstaan. De kno-arts stelt de diagnose.

Heesheidsklachten gaan meestal samen met andere symptomen, zoals te luid of te zacht spreken, spreken op een te hoge toonhoogte of geknepen spreken. Het ademen kan anders en onregelmatig zijn en vaak is er pijn in het keelgebied.

Heesheid kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Bij kinderen is heesheid vaak terug te voeren op misbruik van de stem. Bij volwassenen is de oorzaak van heesheid eerder het niet correct gebruiken van de stem, met name op momenten dat de stem extra belast moet worden. In beide gevallen is er dikwijls ook sprake van een zwak stemorgaan.


Hoe behandel ik heesheid?

Een hese stem kan gunstig beïnvloed worden door een goede lichaamshouding, een goede ademing en goed stemgebruik. Ik werk aan een evenwichtige manier van het gebruik van de stem. Resonantie (de draagkracht van de stem) en articulatie (duidelijke uitspraak) spelen hierbij ook een rol.
Bij mijn therapie nemen stemhygienische adviezen, zoals bijvoorbeeld het afleren van veelvuldig kuchen of keelschrapen, een belangrijke plaats in.
Bij kinderen is het afleren van stem belastende gewoontes als veel schreeuwen en gekke stemmetjes nadoen een belangrijk behandeldoel.

Niet altijd is het verkrijgen van een heldere stem het uiteindelijke doel van mijn behandeling. Met name wanneer er blijvende afwijkingen of beperkingen bij het stemapparaat zijn is dit niet altijd haalbaar. Dan staat het op een economische manier leren spreken voorop, waarbij klachten als vermoeidheid na het spreken en een geïrriteerde keel verminderen of verdwijnen.

De therapie kan gecombineerd worden met een stem chirurgische behandeling; hierbij wordt bij voorkeur zowel voor als na de operatie logopedisch behandeld.


Ervaring 
cliënten

Lees de ervaring van Marja 'Weer een heldere stem'.


Behandelen van heesheid bij de Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Ik kan u helpen met het aanpakken van heesheid. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik ben mobiel te bereiken op 06 2900 1384. U kunt mij ook een mail sturen via het contactformulier. Direct aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.


Navigatie

Terug naar behandeling van stem en stemproblemen
Terug naar logopedie
Terug naar mijn praktijk

Verder naar mijn werkwijze bij logopedie