Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Spraak en spraakproblemen behandelen in Gouda

Het belang van spraak en de gevolgen van een spraakprobleem

De spieren van lippen en tong verzorgen de spraak (articulatie). Wanneer iemand een spraakprobleem heeft, staat dit een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen. Werken aan de spraak is dus werken aan een betere communicatie.


Welke spraakstoornissen behandel ik?

Ik kan u helpen bij een spraakprobleem op het gebied van:

Afwijkende mondgewoonten en afwijkend mondgedrag

Afwijkende mondgewoonten (ook bekend als afwijkend mondgedrag) zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid....... meer informatie over afwijkende mondgewoonten en afwijkend mondgedrag

Nasaliteitsstoornissen

Er is sprake van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de klank (resonantie) van de spraak afwijkend is: De spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus......... meer informatie over nasaliteitsstoornissen

Onduidelijk spreken

Onduidelijk spreken wordt veroorzaakt door te weinig tong, lip en/of kaakbeweging. De spraak kan hierdoor binnensmonds klinken. Ook een sterk dialect kan de verstaanbaarheid beïnvloeden......... meer informatie over onduidelijk spreken

Slissen en lispelen

Bij slissen of lispelen wordt de [s] of andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s]......... meer informatie over slissen en lispelen

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Daarnaast kunnen........ meer informatie over stotteren

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Soms komt het leren praten niet of moeizaam op gang. Kinderen spreken dan niet of verkeerd. Een mogelijke oorzaak hiervan noemen we een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Dit is een spraakstoornis die........ meer informatie over verbale ontwikkelingsdyspraxie

Vertraagde spraakontwikkeling

De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet, opvallend minder of het laat klanken weg of vervangt het door andere......... meer informatie over vertraagde spraakontwikkeling

Vertraagde spraak- en taalontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige........ meer informatie over vertraagde spraak- en taalontwikkeling


Algemene informatie

Algemene informatie over spraak en spraakgerelateerde problematiek vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.


Ervaring van cliënten   


Behandeling van een spraakprobleem bij de Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Ik kan u helpen met het aanpakken van de bovengenoemde spraakproblemen. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik ben mobiel te bereiken op 06 2900 1384. U kunt mij ook een mail sturen via het contactformulier. Direct aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.


Navigatie

Terug naar logopedie
Terug naar mijn praktijk