Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Meertaligheid bij kinderen behandelen

Wat is meertaligheid bij kinderen en wat zijn de gevolgen?

Men spreekt van tweetaligheid of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die thuis hun moedertaal leren en in kindercentra of op school het Nederlands als tweede taal.

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. Ten gevolge van een wisselend, gebrekkig of onvoldoende taalaanbod in een bepaalde taal is de meertalige ontwikkeling soms een moeilijk proces. Een taalachterstand resulteert vaak in een leerachterstand waardoor de schoolcarrière van deze kinderen gevaar loopt. Immers alle lessen worden aangeboden in taal.

Ook de uitspraak kan problemen geven, waardoor een kind moeilijk verstaanbaar is voor anderen. Dit kan resulteren in angst om te spreken en sociale isolatie.

Vroegtijdige onderkenning van de taalproblemen in de voor- en vroegschoolse periode en begeleiding van de kinderen en hun ouders, bevordert de taalontwikkeling en verbetert de kansen van deze kinderen.


Hoe behandel ik meertaligheid bij kinderen?

Mijn begeleiding richt zich op communicatieproblemen en verstaanbaarheid in het Nederlands en de moedertaal. Voor dit laatste is samenwerking met de omgeving vereist. De hulp van een tolk wordt ingeroepen als dit nodig is om goed te communiceren met de omgeving van het meertalige kind.


Meer informatie

Meer informatie over meertaligheid bij kinderen vindt u in de folder Meertaligheid en de taalontwikkeling bij kinderen en op de website meertalig.nl


De Forbrain als ondersteuning

Als ondersteuning bij het behandelen van problemen op het gebied van meertaligheid bij kinderen kan de Forbrain worden ingezet. De Forbrain is een speciale headset gebaseerd op gepatenteerde technologie. De werking is wetenschappelijk bewezen.

Meer informatie vindt u op mijn speciale pagina over de Forbrain op mijn website over luistertherapie. U kunt de Forbrain hier ook bestellen.


Behandeling van meertaligheid bij kinderen bij de Praktijk voor logopedie en Luistertherapie in Gouda

Ik kan u helpen met het aanpakken van een meertaligheidsprobleem. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik ben mobiel te bereiken op 06 2900 1384. U kunt mij ook een mail sturen via het contactformulier. Direct aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.


Navigatie

Terug naar behandeling van taal, taalstoornissen en taalproblemen
Terug naar logopedie
Terug naar mijn praktijk

Verder naar mijn werkwijze bij logopedie