Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Wat is logopedie en waarvoor kunt u bij mij terecht?
logopediebehandeling Gouda

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. Goed communiceren is een middel om contact te maken met andere mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens) en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door mij behandeld in samenwerking met huisarts, specialist, tandarts of school.

Maar logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals lispelen of stotteren worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij mij terecht.

Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. 


Welke logopedische stoornissen behandel ik?   

Ik behandel stoornissen op het gebied van:

Taal

Taal zorgt ervoor dat wij met elkaar contact kunnen hebben, onze gedachten en gevoelens kenbaar kunnen maken en duidelijk kunnen maken wat we willen. Voor ieder mens is taal dus een cruciaal hulpmiddel...... meer informatie over taal

Spraak

De spieren van lippen en tong verzorgen de spraak (articulatie). Wanneer iemand problemen heeft met spraak, staat dit een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen....... meer informatie over spraak

Stem

Wanneer de gedachten zijn omgezet in taal, geven de hersenen een seintje aan de stembanden en de spraakspieren, zodat je kunt spreken. Voor een goed stemgeluid komt veel kijken....... meer informatie over stem

Gehoor

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is. Je moet kunnen horen wat een ander zegt....... meer informatie over gehoor

De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. 


Combinatie van logopedie met luistertherapie

Bij de behandeling van bovengenoemde logopedische stoornissen kan, afhankelijk van de situatie en als u hiervoor kiest, luistertherapie ingezet worden om sneller resultaat te bereiken. Als u hier vragen over heeft neemt u dan contact met mij op. 

Meer informatie over luistertherapie vindt u op mijn speciale website over luistertherapie.


Logopediebehandeling bij de Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Ik kan u helpen met het aanpakken van de bovengenoemde logopedische problemen. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik ben mobiel te bereiken op 06 2900 1384. U kunt mij ook een mail sturen via het contactformulier. Direct aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.


Ervaring van cliënten   

Ervaringen van ouders en cliënten die ik geholpen heb vindt u bij: Ervaringen van cliënten met logopedie 


Navigatie

Terug naar mijn praktijk

Verder naar mijn werkwijze bij logopedie