Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Meertaligheid bij volwassenen behandelen

Wat is meertaligheid bij volwassenen en wat zijn de gevolgen?

Communicatie is het contact tussen mensen. Wanneer het gaat om communicatie tussen anderstalige en Nederlandse volwassenen, is een goede kennis van de Nederlandse taal niet het enige dat belangrijk is. Het verstaanbaar spreken en het in acht nemen van de geldende communicatieregels vormen een essentieel onderdeel van het communiceren in een andere taal.

Verstaanbaar Nederlands spreken kan voor meertalige volwassenen en jongeren die de Nederlandse taal leren een probleem zijn. Tot 12 jaar kan een mens accentloos een tweede taal leren spreken, vanaf 12 jaar is dit veel moeilijker.
De juiste toepassing van woordklemtonen, zinsklemtonen, zinsintonatie en zinsritme helpen de verstaanbaarheid vergroten.
Sommige klanken en klankcombinaties in het Nederlands kunnen door mensen die het Nederlands als tweede taal leren moeilijk worden uitgesproken. Welke klanken dit zijn hangt af van de eerste taal.

Communicatie verloopt in elke cultuur volgens eigen cultuurbepaalde regels en gedragscodes. In Nederland is het bijvoorbeeld beleefd iemand aan te kijken, in Aziatische landen is dat juist niet beleefd. Sommige mensen zijn zo onzeker over het communiceren in het Nederlands dat ze heel zacht of onduidelijk spreken of soms zelfs niets durven zeggen.

Een goed ademgebruik bij het spreken is belangrijk. Sommige anderstaligen zijn in hun moedertaal niet gewend om langere woorden of zinnen uit te spreken: hun adem is "op" wanneer ze pas halverwege het woord of de zin zijn. Soms kan men lange woorden of zinsconstructies niet onthouden en dus niet goed uitspreken, omdat men in de moedertaal gewend is in korte woorden en zinnen te praten.


Hoe behandel ik meertaligheid bij volwassenen?

Ik begeleid en verbeter de communicatie en verstaanbaarheid van anderstalige volwassenen.
Ik geef echter geen lessen Nederlands. Lessen Nederlands als tweede taal worden onder meer aangeboden op Regionale Opleidings Centra, Internationale Schakelklassen en particuliere taalinstituten.

Een belangrijke succesfactor is dat de directe familie/omgeving van de anderstalige de Nederlandse les steunt en de anderstalige aanmoedigt.


De Forbrain als ondersteuning

Als ondersteuning bij het behandelen van problemen op het gebied van meertaligheid bij volwassenen kan de Forbrain worden ingezet. De Forbrain is een speciale headset gebaseerd op gepatenteerde technologie. De werking is wetenschappelijk bewezen.

Meer informatie vindt u op mijn speciale pagina over de Forbrain op mijn website over luistertherapie. U kunt de Forbrain hier ook bestellen.


Behandeling van meertaligheid bij volwassenen bij de Praktijk voor logopedie en Luistertherapie in Gouda

Ik kan u helpen met het aanpakken van een meertaligheidsprobleem. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik ben mobiel te bereiken op 06 2900 1384. U kunt mij ook een mail sturen via het contactformulier. Direct aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.


Navigatie

Terug naar behandeling van taal, taalstoornissen en taalproblemen
Terug naar logopedie
Terug naar mijn praktijk

Verder naar mijn werkwijze bij logopedie